Nabízíme dovoz písků či štěrků. Disponujeme kontejnery, které umožňují náklad o hmotnosti od 5 do 10 tun.